Конференция жана маалымат компаниялар

Конференция, тегерек стол же масштабдуу кампания өткөзүүдө ийгиликтүү жыйындоо кепилдиги эмнеде? Анын эки негизги бөлүктөн турат: мазмуну жана логистика. Эскирген, так эмес, окшош жана маанилүү эмес жаңылыктар лекцияга катышкан адамдарга кызыктуу болбойт. Техника менен болгон маселелер, зал жаман жайгаштыруусу же орун жок болуп калышы эң баалу маалыматын натыйжасын дагы жокко чыгарат. Ошондуктан эки компонент тең жогорку даражадагы талаптарга ылайык болушу керек. 

Юнисон Групп дайыма коомчулуктун маалыматтуулугун жогорулатуу боюнча иш-чараларды жүзгө ашырып келет. Биз климат жайында бир нече жолу тегерек стол жолугушусун өткөздүк жана алдыга коюлган максаттар ишке ашырылган. Иштелип чыккан сунуштар калктын ичине тарабастыктын  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүндө дагы кабыл алынды.

Эки жыл бою Юнисон Групп “Үшүбө, Кыргызстан” масштабдуу маалымат компаниясын жүргүзүп келет. 2015 жылдын кыш мезгилинде биз Кыргызстандын 575 жерин камтып 26 мин адам катышышты. Маалымат компаниясынын жалпы камтуусу 400 000 адамдан ашты. 

Юнисон Групп конференцияга даярдоо, маалымат компаниясын даярдоо, иш-чарага максаттарды жана милдеттерди аныктоо, сүйлөнчү мүмкүн болгон темаларды аныктоо, спикерлер, өткөзүүчү ордун тандоо, мазмунун изилдөө, катышуучуларды чакыруу ж.б. иш чараларын жүргүзө алат.