Биздин эксперттер

Нурзат Абдырасулова
Юнисон Групп Президенти

 Төмөнкү багыттар боюнча 15 жылдан ашык тажрыйбасы бар:

  • Энергетика, акниетүү башкаруу жана бул тармактагы мыйзамдар менен иштөө;
  • Климат; айлана-чөйрөнү коргоо, эл аралык жана улуттук долбоорлорду алып баруу;
  • Изилдөө жана маалымдардын жарыялоосун даярдоо.
Бакыт Аскарбеков
Каржылык- операция башкаруу директору

Долбоорлордун ишке ашыруу жана каржылык башкару милдетерин аткарат. Энергияны үнөмдөө, энергия үнөмдөөчү курулуш жана банктык продукттар боюнча консалтинг кызматтарынын аткарат.

E-mail: bakyt.askarbekov@unison.kg

Райнер Бенке
Энергия натыйжалуулук боюнча эксперт

20 жылдан ашык энергия натыйжалуулук боюнча иш тажрыйбасыбар:

  • Энергия натыйжалуулугу боюнча консультациялоо;
  • Энергетикалык аудит;
  • Техникалык-экономикалык негиздөө;
  • Долбоорду иштеп чыгуу жана балоо;
  • Рынокту талдоо;
  • Жөндөмдүүлүктү жогорулатуу боюнча иш-чара жана тренингдерди өткөзүү.