“Мейкиндиктеги маалымат түзмөк бөлүктөр: чектөөлөр, мүмкүнчүлүктөр жана Кыргызстандагы климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу”.

2016 жылы 14 октябрда Кыргыз Республикасынын отун-энергетика агентствосунун жыйын залында Юнисон Групп мамлекеттик ишкана жана жарандык коом өкүлдөрү үчүн (Дүйнөлүк банк, Улуттук статистика комитетти, илимий чөйрө, коомдук уюмдар ж.б.)  лекция уюштурду. Иш-чара Юнисон Групптун аттайын уюштурулган лекцияларынын уландысы болуп, Мейкиндиктеги маалымат түзмөк бөлүктөр (ММТБ) темасы талкууланды.

Юнисон Групптун стажёру Брендан МакГил, Фрайбург университетинин магистратурада окуп жаткан студенти лекциянын катышуучуларына Кыргызстандыгы ММБТ иштелип аткан иштери жана абалы менен тааныштырды.

Жолугушууда тиешелүү маалыматтарды баалоо, жеткиликтүүлүгүн талкуулап, келечекте ММБТ Кыргызстанда өнүктүрүү үчүн жардам берүүчү сунуштар айтылды. 

Брендан МакГил, Юнисон Групптун стажеру:

“ММБТ – Бул мамлекеттик ресурстарынын негиздеринин бири болуп саналат, саясат, адамдык ресурстар, маалымат жана башка булактарды бириктирип туруп, экономиканы жакшыртууга, коомдук чөйрө, бизнестеги керектүү мейкиндиктеги маалымат, коопсуздук жана айлана-чөйрөнү коргоодо жардам берүүдөгү маанилүү курал болуп эсептелет.

 ММБТ жалпысынан өлкөдөгү коомдук-экономикалык өнүгүүнүн алкагында ийгиликтүү колдоону экономикалык жана экологиялык компонент, ар тараптуу сандык жана сапаттык маалыматтарды камтыйт. ММБТ түзүлүшү жана иштеши үчүн аттайын институттук механизмин  иштеп чыгуу зарыл,маалымат сактоо жана жеткиликтүү болушуна мүмкүндүгүн түзүү.

Акександр Зубов, Борбор Азия жерди изилдөө институту

Юнисон Группка ММБТ боюнча уюштурган лекциясына абдан ыраазыбыз. Брендан МакГиллдин изилдөөнү жүргүзгөн иши үчүн чоң ыраазычылык. Кыска убакытын ичинде Кыргызстандагы ММБТ боюнча абалды изилдеп чыгып учурдагы көрүнүштү көрсөтүү.  Тилекке каршы бул тарап Кыргызстанда көп өнүккөн эмес, маалыматтарды санариптештирүү стандартка жатпаган ыкма менен жүргүзүлүп келет. Бул тармактын өнүгүүсү үчүн ММБТ үйрөтүүгө көңүл бөлүү керек деп ойлойм. 

Лекция абдан кызык талкуулоо менен аяктап, бул тармакка көп адамдар кызык экендиги билинди. Катышуучулар ММБТ Кыргызстанда өсүшүнө кызыгуусу болду. 

Юнисон Групп тарабынан уюштурган жолугушуу катышуучулар тарабынан алынган билими менен Кыргызстандагы ММБТ өнүктүргөнгө салымын кошот.