Климаттын өзгөрүшү жана ресурсту үнөмдөө

Юнисон Group 2006-жылдан тартып климаттын өзгөрүшү боюнча иш жүргүзүп келет, азыркы күндө Кыргыз Республикасындагы бул багытта иш жүргүзгөн абдан активдүү уюмдардын бири болуп саналат. Юнисон Group эл аралык климаттык сүйлөшүүлөр жарандык коомдун катышуусун жакшыртууга, коомдук кампанияларды аркылуу климаттын өзгөрүшү боюнча маалымдуулукту жогорулатууну, тегерек столдор жана коомдук иш-чараларды климаттык тармагынын иши аркылуу жарандык коомдун арасында көбүрөөк кызматташууга үндөгөн жана климаттын өзгөрүүсүнө көнүктүрүү жана жашыл каржылоо тармагында иштөө үчүн мамлекеттин ишине мониторинг жүргүзөт.