Калк арасында 2014-2015жж күз-кыш өтүүдө ыңгайлашуу маалымат жогорулатуу компаниясы

Тармак: 
Климаттын өзгөрүшү
Маалыматтык кампаниялар
Кайра жаралуучу энергия
Год: 
2015
Статус: 
Бүтүрүлгөн
Место реализации: 

Статусу

Аяктады

Долбоордун аткарылган мөөнөтү

18/11/14 – 31/03/15

Ишке ашырылган жери

Кыргызстан

Кыскача тааныштыруу

Колдоо

GIZ

Өнөктөштөр  

Кыргызстан Климатика Тармактары(ККТ)

Энергия керектөөчүлөрдүн укугун коргоо коомдук борбор тармагына;

Долбоордун максаты

Кыргыз Республикасынын калкынын 2014/2015 күз-кыш мезгилиндеги турмуш-тиричилик экономикасы үчүн минималдуу жоготуулар менен өтүшүнө

Суу жана энергетикалык ресурстарын башкарууда айыл чарба өндүрүшүндөгү маселелерди тураа чечүү калк арасында билимдердин жайылтуу;

Юнисон тарабынан көрсөтүлгөн кызматтар

Күз-кыш мезгилинде колдонуу үчүн жөнөкөй кеңештер;

Кыргыз Республикасындагы айыл округдарында лекция жүргүзүү;

Үй чарбасындагы мүнкүндүктөр менен жылуулук сактоо (термос-туйунчок, шам жылыткыч)

Натыйжасы / Таасири

Кышка даярдануунун жөнөкөйжолдору» брошурасынан 23753 экземпрля Кыргызстандын баардык областарынын (Баткен областын эске албаганда) 16 окутулган адистер; жылытуу, экономиканын, адамдардын ден-соолугуна, мал чарбачылыгы 4 темасы боюнча лекция жана косултатциялар

Чоң-Кызыл-Суу жана Жолголот айылынан 2 дүйнөлүк стандарт боюнча жылууланган үй.

Ысык-Көл областынын, Чоң-Кызыл-Суу айылындагы 1 жылууланган мал сарай.

Ысык-Көл областынын, Чоң-Кызыл-Суу айылнда жылуулого катышкан 20 адам.

Түздөн-түз Кыргызстан боюнча иш-чараларга тартылган 13,369 катышуучулар;маалымдоо каражаттары аркылуу билген 40 000 көп адам.