Интервью

Отзывы

«Юнисон экология жана климат тармагында, абдан күчтүү жана таанымал уюм. Уюмдун кудурети өзү гана өнүкбөстүктөн, өнөктөштөрүн этикасын урматтоо аркылу бирге өнүгүүгө мүнкүнчүлүгү бар. Бир нече жылдар бою ЮНИСОН климаттын тармагын координаттары болуп, белгилүү жана компетенттүү уюмдардын сактоо жана айлана-чөйрөнү коргоо саясатын колдоо көрсөтүүдө.
Юнисондун өнүгүүгө чоң келечеги бар, ошол эле учурда мамлекеттик структуралар менен биргелешип иштешип, Кыргызстандын абалын эл аралык деңгээлде бекемдейт.

Урматтоо менен

Светлана Баштовенко - "Ресурсный центр для пожилых" КУ, Директор