Буклет "Кышка даярдануунун жөнөкөй жолдору"

Бул китепче элибиздин учурдагы суук мезгилден жеңил чыгуусуна багытталган. Бугунку күндүн талабын эске алып, үй-бүлөлөрдүн каражаттарын үнөмдүү жана пайдалуу бөлүштүрүүгө багытталган кыш мезгилиндеги үй-бүлө экономикасы, энергияны үнөмдөө, адамдын саламаттыгы жана мал чарбасы жөнүндөгү маалыматтар, жөнөкөй жана эффективдүү түзөт.

Бул басылма  Германиянын эл аралык кызматташуу коому (GIZ) жардамы менен ишке ашырылды. 

Кыргыз тилинде жүктөө (pdf. 12.2 Mbt).

Год: 
2014