Билим берүү мекемелеринде энергетикалык натыйжалуулукту жогорулатуу

Тармак: 
Маалыматтык кампаниялар
Акниеттуу башкаруу
Год: 
2016
Статус: 
Бүтүрүлгөн
Место реализации: 

Статусу

Аяктады

Долбоордун аткарылган мөөнөтү

04/04/16-06/06/16

Чечмелөөчү сөздөр

Орто мектеп башчылары үчүн семинар, натыйжалуулук, көмүр

Ишке ашырылган жери

Кыргызстан

Кыскача тааныштыруу

Колдоо

USAID

Өнөктөштөр  

Энергия керектөөчүлөрдүн укугун коргоо коомдук борбор тармагы

Долбоордун максаты

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин түзүмдөрү аркылуу маалыматтык семинар өткөрүү, анын менен бирге юридикалык, укуктук жана материалдык-техникалык маселелерди камтуу. Кыргыз Республикасынын мектептеринин жылытуу мезгили менен камсыз кылуу түшүндүрүү / өзгөчөлүктөрү жөнүндө түшүндүрүү жөнүндө иш жүргүзүү

Юнисон тарабынан көрсөтүлгөн кызматтар

Тренерлерди окутуу (ТО)

Мамлекеттин баардык тармактарында мектеп жетекчилери менен 35 сессия жолугушуу

Мамлекеттик мектептерде көмүр сатып алуудагы каражаттарды туура колдонуу боюнча колдонмо иштеп чыгуу.

Натыйжасы / Таасири

«Көмүр менен жылытуу. Керектөөчү үчүн колдонмо» 2000 экземпляр

1020 мектеп үчүн 35 семинар, катышуучулардын саны 1507 адам. 61,5 % эркектер(бүтүн график 8-тиркемеде):

  • Мектеп директору- 876(58,2%)
  • Чарба бөлүмү боюнча 576 адам(38,2%)
  • Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдардын өкүлдөрү

Көмүр менен жылытуучу 39 райондун мектептери камтылган

4 Тренер үйрөтүлдү