Байланышкан сайттар

Юнисон Групп ар түрдүү тармакта иш жүргүзөт жана алардын өз интернет ресурстары бар. Ошентсе дагы Юнисон Групп интернет-ресурстар жана ал сайтарды алга жылдырууга жоопкерчиликтүү.

 

Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо программасы (KyrSEFF)

 

 

Юнисон Групп GFA Consulting, D’Appolonia, жана жергиликтүү өнөктөш банктар консорциуму аркылуу ишке ашырууда.

Европалык Өнүгүү жана Реконструкциялоо Банкы (ЕРӨБ) тарабынан иштелип чыгып, Европа Союзу тарабынан берилүүчү грантты колдойт.

Энергия керектөөчүлөр үчүн порталы;

 

Юнисон Групп энергия керектөөчүлөр үчүн атайы түзүлгөн ресурс катары, бардык техникалык, энергиянын бардык түрлөрүн, коопсуз жана натыйжалуу пайдалануу үчүн жылуулук энергиясы, электр, кайра жаралуучу электр энергия, ж.б. боюнча порталы.

Кыргыз Республикасынын Отун-Энергетика комплексинин ачыктык демилгеси

(2010-2015)

 

 

Юнисон Групптун лидери Нурзат Абдрасулова 5 жыл энергетика комплексиндеги ачыктык демилгеси боюнча топтун төрөгасы болду. Министрликтердин өзгөрүлүп кеткенден кийин, ОЭКАДнын архиви жеткиликтүү болушу үчүн сайт Юнисон тобу тарабынан сайт жүргүзүлөт.

Кыргызстандын климаттык тармагы(ККТ)

 

16 жарандык коомдук уюмдар тарабынан ыктыярдуу негизде түзүлүп, улуттук деңгээлде климаттын өзгөрүшү боюнча маселелерди чечүүгө көмөктөшүү.

Юнисон Групп тарабынан колдоого алынып бирден бир уюмдун демилгечиси болунуп саналат, тармактын чогулушунда Координационндук советинин төрайымы болуп шайланган.