Ала-Арча Мамлекеттик Жаратылыш Паркынын Картасы

Ала-Арча Мамлекеттик Жаратылыш Паркынын Картасы

2008 жылы картанын чыгышы менен Ала-Арча жаратылыш паркында щч чыйыр жол белгиленген. Кызыл тщс менен белгиленген Чыйыр жол Ала-Арча дарыясын бойлоп кетет. Жашыл тщстёгщ Чыйыр жол Адигине дарыясын кечип ётщп, Альпинистердин бейитине жана альпы шалбааларына алып барат. Кёк тщстёгщ Чыйыр жол Шаркыратмага жана Рацектин алачыгына алып барат. Сиздерди кызыктырган так маалыматтарды Ала-Арча мейманканасынын артында жайгашкан маалымат жарнагынан таба аласыздар.

Жүктөө (pdf, 5,33 Mbt.)

 

Негизги сөздөр: туризм, экология

Год: 
2008